meca_medical_logo

Vítejte
v MeCa Medical

Meca Medical se zaměřuje na vědecky podloženou terapii konopím s cílem vyrábět vysoce kvalitní a personalizovanou medicínu.

Naše společnost se nachází přímo v srdci Evropy, v jednom z nejpřívětivějších členských států EU v oblasti léčebného konopí.

Obchodní aliance

Pojďme spolupracovat a růst společně!

Rádi podpoříme vaše obchodní zájmy po celém světě. Využijte svou příležitost, kontaktujte nás a získejte informace o našich produktech a službách!

Proč byste se měli zajímat o léčebné konopí v Evropě?

Pro evropské společnosti, které chtějí být inovativní a následovat aktuální trendy na trhu, je výroba produktů z léčebného konopí zajímavou investicí pro jejich rostoucí poptávku, legislativním změny, finanční podporu a ekonomický investiční potenciál.

Naším cílem je vytvořit synergii v oblasti léčebného konopí po celém světě.

V dnešním globalizovaném světě má spolupráce mezi různými regiony zásadní význam pro vývoj inovativních a konkurenceschopných produktů. Z tohoto důvodu máme za to, že vytvoření synergického partnerství mezi levnějším mimoevropským pěstitelem a vývojem výrobku v Evropě přináší nespočetné množství možností i výhod. Takové “spojenectví” může evropským společnostem pomoci dosáhnout vyšší úrovně efektivity, konkurenceschopnosti a ziskovosti.
Níže uvádíme klíčové body, které je potřeba při vytváření takových synergií zvážit:

01

Identifikace synergických oblastí
Pvním krokem je identifikovat oblasti, v nichž může levnější neevropský výrobce doplnit levnějšího evropského výrobce. To může zahrnovat kombinaci technických dovedností, know-how nebo výrobních schopností s cílem dosáhnout úspor nákladů a zvýšení produktivity.

02

Komunikace a kultura
Důkladná komunikace a porozumění mezi oběma stranami je zásadní. Respektování kulturních rozdílů a nalezení společných cílů je klíčem k tomu, aby se dosáhlo úspěchu ve spolupráci.

03

Kontrola kvality
Zajištění kvality produktů je zásadní. Je důležité, aby evropský partner věnoval zvláštní pozornost kvalitě průmyslového inženýrství a jeho vývoje. .

04

Sdílení zkušeností
Evropský partner by měl využít zkušeností mimoevropského pěstitele v oblasti nákladů, účinnosti, výrobních procesů a nových technologií.

05

Sociální odpovědnost
Zajistit, aby spolupráce respektovala sociální a environmentální normy, aby byla udržitelná a prospěšná pro všechny zúčastněné strany .

06

Pružnost a přizpůsobivost
Schopnost rychle reagovat na změny trhu a nové technologické trendy bude mít zásadní význam k udržení konkurenceschopnosti.

07

Dlouhodobá spolupráce
Zaměření na dlouhodobou spolupráci a budování důvěry mezi partnery. To pomůže maximalizovat potenciál pro synergii.

08

Monitorování a hodnocení
Průběžné monitorování a hodnocení výsledků spolupráce jsou důležité pro zajištění úspěšnosti, pokračování a optimalizaci synergických přínosů.  
Vytvoření synergického partnerství mezi evropskou společností a mimoevropským pěstitelem s nižšími náklady a vývojem produktu přináší nové možnosti, příležitosti a perspektivy pro obě strany. Při důkladné přípravě, komunikaci a společné vizi může tato spolupráce přinést inovativní a efektivní řešení, konkurenceschopné produkty a posílení pozice společnosti v oblasti pěstování, výroby a prodeje na globálním trhu.

O nás

Společnost MeCa Medical se zaměřujeme na pacienty, vědecky podložené informace a kvalitu nabízených produktů.

Precizně řídíme systém podnikání s podloženými vědeckými poznatky. Zkoumáme zdroje na bázi rostlinných přípravků, u nichž bylo vědecky dokázáno, že vytvářejí trvalou a pozitivní změnu v životě pacientů a jejich rodin. Věříme, že výtažky z konopí pomáhají na široké spektrum druhů onemocnění, jež můžeme jejich použitím zmírnit příznaky.
„Naše vize je posunout a inovovat konopný průmysl tak, aby vytvářel podstatné a pozitivní změny v životě pacientů.“
– František Švejda, jednatel

Naše společnost

Jsme tým nadšených investorů, profesionálů a stratégů. Ten je složený z:
Součástí týmu jsou i podnikatelé, odborníci na regulaci, výrobní inženýři, obchodní konzultanti, odborníci na farmaceutický průmysl, investiční bankéři a další specializovaní odborníci. To, co nás všechny spojuje, je hluboce zakořeněný zájem o další pokrok v oblasti konopného průmyslu po celém světě.
Cílem je poskytnout pacientům fytokonopné produkty za přijatelnou cenu, vyrobené podle nejvyšších standardů kvality. Naše společnost je zaměřena na precizní výzkum fytozdrojů, aby do života pacientů vnesl trvalou a pozitivní změnu.
Věříme ve vědu a vědecky podložené přesvědčení, že přípravky a produkty získávané z konopných rostlin účinně pomáhají při léčbě širokého spektra onemocnění. Přesvědčení je podpořené velkým, relevantním a rostoucím počtem vědeckých studií, které ospravedlňují používání konopných produktů pro rostoucí počet onemocnění.
Poskytnout pacientům léčebné konopí nejvyšší kvality pro zvýšení účinnosti léčebných terapií. Využíváme našeho nabytého obchodního a vědecko-výzkumného nadhledu v kombinaci s dlouhodobou spoluprací s různými zainteresovanými skupinami, nekonečnou snahou ve výzkumu a vývoji a přísného dodržování místních zákonů a předpisů.
Poskytnout pacientům léčebné konopí nejvyšší kvality pro zvýšení účinnosti léčebných terapií. Využíváme našeho nabytého obchodního a vědecko-výzkumného nadhledu v kombinaci s dlouhodobou spoluprací s různými zainteresovanými skupinami, nekonečnou snahou ve výzkumu a vývoji a přísného dodržování místních zákonů a předpisů.

Naše hodnoty

01

Inovativní přístup
Podstatou naší vize je inovativní přístup, který je podpořený průkopnickým výzkumem.

02

Vědecké základy
Podnik založený precizním výzkumu zdrojů na bázi rostlinných léčiv, které vytvářejí trvalou a pozitivní změnu v životě pacientů a jejich rodin.

03

EU-GMP kvalita
Schválené plány na zavedení EU-GMP systému řízení jakosti.

04

Zaměření na pacienty
Primárním cílem je uspokojit potřeby pacientů a poskytnout jim dostupné léky s nejvyšší kvalitou pro účinnou terapii.

05

Personalizovaná léčba
Zavazujeme se vyrábět vysoce kvalitní léky a personalizované léčbu založenou na genetice a epigenetických informací.

Novinky

Již brzy vám přineseme novinky a zajímavosti ze světa léčivého konopí.

Příspěvek s fotkou

15. 9. 2023

Další příspěvek 2

15. 9. 2023

Další příspěvek

14. 9. 2023

Kontakt

František Švejda

f.svejda@mecamedical.com

Michal Berka

m.berka@mecamedical.com

MeCa Medical s.r.o.

IČ: 078 98 967 | DIČ: CZ07898967
Jana Masaryka 252/6
120 00 Praha
Česká Republika

Kontaktní formulář

Investujte v České republice

– zemi přátelské k léčebnému konopí

Budujeme úspěšnou nadnárodní konopnou společnost, která se v současné době zaměřuje na produkty z konopí. V další fázi naší expanze je zahájení naší činnosti v České republice a vytvoření dodávkového centra, které bude sloužit evropskému trhu.

Pokud si chcete domluvit schůzku a prodiskutovat, jak se zapojit do našeho projektu, kontaktujte nás prostřednictvím formuláře nebo e-mailem.